Gepubliceerd op: 15-04-2020

De beroepsverkennende stage is een korte, oriënterende stage voor werkzoekenden / leefloners (max. 30 kalenderdagen) die nog geen duidelijke beroepskeuze hebben gemaakt. De stage heeft tot doel de werkzoekende / leefloner zicht te doen krijgen op zijn interesses en competenties, waarbij deze competenties getest en geactiveerd worden op een concrete werkplek, met het oog op verdere stappen naar tewerkstelling toe.

Tot voor kort konden OCMW’s de beroepsverkennende stage enkel inzetten in het kader van een TWE-traject. Heel wat OCMW’s waren vragende partij om dit instrument ook buiten TWE om in te kunnen zetten, maar dit kon juridisch niet. In overleg met de VVSG heeft de VDAB nu een duidelijke juridische basis hiervoor uitgewerkt. Sinds 30 maart 2020 zijn alle OCMW’s gemandateerd om BVS in te zetten buiten het kader van TWE-OCMW.

Voor deze BVS dossiers biedt de VDAB echter geen ondersteuning, bijvoorbeeld om de contracten administratief te verwerken. De OCMW’s krijgen hiervoor het vertrouwen en de technische mogelijkheid om dit volledig zelf in handen te nemen, net zoals bij de Individuele Beroepsopleiding. Aangezien de registratie van de BVS binnen en buiten TWE verschillend is en de mogelijkheid tot registratie vraagt dat de begeleider over de correcte rechten beschikt in de VDAB-systemen, voorziet VDAB wel de nodige opleiding.

Voor OCMW-trajectbegeleiders die geen rol opnemen binnen TWE is het verplicht om eerst een MLP-opleiding te volgen vooraleer de nodige gebruikersrechten kunnen worden toegekend. Voor trajectbegeleiders die in MLP wel al de nodige rechten hebben in het kader van TWE, adviseert VDAB om de MLP opleiding te hernemen, gelet op de afwijkende registratiewijze voor BVS buiten TWE ten opzichte van de registratie binnen een TWE-traject.

Gelet op de Corona crisis voorziet VDAB geen opleidingen tot eind mei 2020. De concrete planning zal nadien gemaakt worden in functie van de evolutie van de Corona maatregelen. Op de partnersite van VDAB is er echter wel een ‘Handleiding registreren van beroepsverkennende stage (BVS)’ beschikbaar. Op het leerplatform voor partners is er een module BVS beschikbaar onder “Vormen van werkplekleren”.

Bij vragen over de registraties van BVS kun je terecht bij de provinciale MLP-coaches via het contactformulier op de VDAB partnerwebsite. Voor inhoudelijke vragen over BVS kun je terecht bij wpl@vdab.be of bij abderrazak.elomari@vvsg.be of petra.dombrecht@vvsg.be.