Auteur:

Gepubliceerd op: 10-01-2020

De POD MI maakte in overleg met de drie verenigingen van steden en gemeenten een infofiche op om te verduidelijken op welke manier de vrijstelling moet berekend worden in geval van een individuele beroepsopleiding zoals bedoeld in art.22, e) van het KB van 11 juli 2002. Dit naar aanleiding van de hervormingen van de regionale wetgevingen.

De fiche vind je hier en op de website van de POD MI

Fabio Contipelli