Auteur:

Gepubliceerd op: 04-05-2021

Doe jij vanaf 1 juni 2021 rechtstreeks in de Vlaamse BelRAI-applicatie indicatiestellingen voor het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden of inschalingen in kader van gezinszorg?

Dan volg je het non-COT scenario en dien je toegang te vragen tot de BelRAI omgeving via eHealth.

De registratie van medewerkers in eHealth is vanaf nu mogelijk.

Laat de eHealth toegangsbeheerder van jullie organisatie aansluiten op één van onderstaande 3 momenten om hierover de nodige toelichting te krijgen.

Voor de leden van een welzijnsvereniging geldt het volgende:

  • Ga je enkel inschalingen in kader van gezinszorg en indicatiestellingen doen vanuit de dienst gezinszorg (waarvan de erkenning onder de welzijnsvereniging zit) dan hoef je met je eigen bestuur niet aan te sluiten, de toegangsbeheerder binnen de welzijnsvereniging staat in voor de toegangen.
  • Doe je vanuit je eigen OCMW ook indicatiestellingen (bijvoorbeeld vanuit de sociale dienst los van de dienst gezinszorg) dan moet de toegangsbeheerder van jouw OCMW wel aansluiten: jullie toegangsbeheerder staat in voor de toegangen voor deze medewerkers. De welzijnsvereniging brengt de toegangen voor de medewerkers van de dienst gezinszorg in orde.

Laat de toegangsbeheerder zich voorbereiden op dit overleg door:

  • De instructies in bijlage al een keer door te nemen en vragen mee te nemen naar het overleg.  De sessie heeft tot doel de werkwijze te demonstreren en vragen hierover te inventariseren.
  • Het HCO-nummer van de zorgorganisatie vooraf op te zoeken. Bij twijfel kan je dit opzoeken in de CoBRHA-databank.
  • De rijksregisternummers verzamelen van de zorgverleners die gebruik gaan maken van het Vlaams BelRAI Platform
  • Bekijk welke medewerker welke rol moet krijgen: de toelichting van de rollen vind je terug in het document veelgestelde vragen

Donderdag 6 mei 10u-11u: link , gelieve in te schrijven via de excel  (je zal hierna geen bevestiging meer krijgen dus zet de afspraak met de link alvast in je agenda)

Maandag 10 mei: 10u-11u: link, gelieve in te schrijven via de excel (je zal hierna geen bevestiging meer krijgen dus zet de afspraak met de link alvast in je agenda)

Dinsdag 11 mei: 10u-11u: link, gelieve in te schrijven via de excel (je zal hierna geen bevestiging meer krijgen dus zet de afspraak met de link alvast in je agenda)

We maken ook een opname van dit overleg en verspreiden deze achteraf samen met de vervolledigde instructie.

Leen Van Den Heuvel