Auteur:

Gepubliceerd op: 05-06-2020

Vanuit het Burgemeesterconvenant-Europa roept men de lokale besturen op om de toekomst van de Burgemeesterconvenant vorm te geven. Om dit te doen vraagt men om een enquête in te vullen.

We hebben nog 10 jaar om de vooropgestelde doelstelling van 20% minder broeikasgasuitstoot te realiseren. Om verdere stappen te ondernemen lanceerde de Europese Commissie in maart 2020 de Europese Green Deal. Het is een ambitieus plan dat Europa moet helpen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en waarin ook ambitieuzere doelstellingen voor 2030 worden geformuleerd. Tegelijkertijd bevinden we ons wereldwijd in de COVID-19-pandemie, een crisis waarbij steden en gemeenten in de frontlinie staan in de strijd tegen het virus. Ze moeten hun economieën, infrastructuur en dergelijk opnieuw inzichten én daarbij de overgang naar schone energie en klimaatneutraliteit versnellen.

In deze lastige, veranderende omstandigheden moet het Europese Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie zichtbaar worden aangepast om de lokale en regionale overheden zo goed mogelijk te ondersteunen en de juiste kansen te bieden, zodat ze het voortouw kunnen nemen bij het herstel na de crisis.

Met de enquête wil men nagaan hoe lokale overheden denken over de toekomst van het Europees Burgemeestersconvenant, ongeacht of men reeds betrokken is of niet.

P.S. Het invullen van de enquête duurt maximum 15 minuten.

Elke de Taeye