Auteur:

Gepubliceerd op: 18-02-2021

De vorming van de woonmaatschappijen tegen 1 januari 2023 is een lang en complex traject. De eerste stap is het afbakenen van de werkingsgebieden van de toekomstige woonmaatschappijen. Die werkingsgebieden zullen vastgesteld worden door de Vlaamse Regering.

Gezien de belangrijke regierol van de gemeenten in het sociale woonbeleid en in de toekomstige aansturing van de woonmaatschappijen, zal de Vlaamse Regering zich baseren op de voorstellen en adviezen van de gemeenten. De gemeenten kunnen tot 31 oktober hun voorstel tot werkingsgebied indienen bij de minister van Wonen, Matthias Diependaele. De minister bracht hen hiervan op de hoogte via een brief eind oktober 2020.

De Vlaamse overheid voorziet ondersteuning om tot die werkingsgebieden te komen. De gemeente kan daartoe bij het Agentschap Wonen Vlaanderen begeleiding van een externe bemiddelaar aanvragen. Zij moet daarvoor een aanvraagformulier invullen en bezorgen Agentschap Wonen Vlaanderen via mail, ten laatste op vrijdag 5 maart 2021. De aanvragen worden maandelijks gebundeld. Nadien zal een nieuwe oproep komen. Belangrijk is dat de lokale besturen in dit proces een trekkersrol vervullen. Agentschap Wonen Vlaanderen verwacht dan ook dat er al een aantal eerste stappen gezet zijn richting naburige gemeenten om een werkingsgebied te vormen. Op de website van Wonen-Vlaanderen vinden lokale besturen daar meer duiding over.

Agentschap Wonen Vlaanderen zal maandelijks de mogelijkheid geven tot het aanvragen van een facilitator.

Joris Deleenheer