Auteur:

Gepubliceerd op: 22-01-2020

Elke maand gaan er enkele nieuwe gemeentelijke ambtenaren economie aan de slag. Zij staan voor heel wat - weliswaar boeiende - uitdagingen, zoals het uitbouwen van een breed netwerk aan contacten binnen en buiten het gemeentehuis en het zich inwerken in verschillende materies. Om deze startende ambtenaren mee op pad te helpen, organiseert de VVSG ook in 2020 een basisopleiding economie voor nieuwe ambtenaren economie. Meer zelfs, vanwege de grote interesse organiseren we twee parallelle cycli van deze vierdaagse opleiding.
 

Data en locaties

Basisopleiding VVSG – Cyclus 1 – Brussel

Huis Madou (VVSG)

Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel

Basisopleiding VVSG – Cyclus 2 – Gent

Vlaams Administratief Centrum (VLAIO)

Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Dinsdag 24 maart 2020

Dinsdag 28 april 2020

Dinsdag 12 mei 2020

Dinsdag 26 mei 2020

Donderdag 19 maart 2020

Maandag 20 april 2020

Dinsdag 5 mei 2020

Donderdag 4 juni 2020

 

Programma

Tijdens deze opleiding behandelen we de voornaamste aspecten van het gemeentelijk economisch beleid en de dienstverlening aan ondernemers. Volgende thema’s komen zeker aan bod: het landschap van actoren, dienstverlening aan en communicatie met ondernemers, detailhandel en horeca, ondernemersdata, bedrijfshuisvesting, ambulante handel en kermissen enz. Naast de toelichtingen voorzien we ook in voldoende ruimte om vragen te stellen aan elkaar en aan de sprekers. Na de inschrijving ontvang je per opleidingsdag een gedetailleerd programma.

We organiseren deze opleiding sinds 2015, waardoor al ruim 130 ambtenaren van dit unieke aanbod-op-maat konden genieten. Door de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (in het kader van het project Overlegtafels Economie) kunnen we deze opleiding bovendien gratis aanbieden. In ruil rekenen we op een actieve deelname van elke deelnemer aan het volledige pakket van vier dagen, telkens van 10u tot 16u.
 

Interesse?

Door de grote interesse resten er slechts een tiental beschikbare plaatsen. Wil je deelnemen, dan raden we je aan om je zo snel mogelijk (en uiterlijk maandag 27 januari) in te schrijven via economie@vvsg.be. Geef daarbij duidelijk aan voor welke cyclus/locatie je wil inschrijven.  Als ook de andere locatie in aanmerking komt (als tweede keuze), vermeld je dit best meteen.

Om iedereen een kans te geven, kan er slechts 1 persoon deelnemen per gemeente. Bij plaatsgebrek zullen we een selectie maken aan de hand van verschillende criteria (o.a. voorrang aan starters, geografische spreiding, …).  Aangemelde kandidaten krijgen uiterlijk eind januari bericht of zij effectief kunnen deelnemen. 

Heb je nog vragen? Stel ze via economie@vvsg.be.

Na 5 geslaagde edities kijken wij er alvast naar uit om ook van deze 6e en 7e basisopleiding een leerrijk en enthousiasmerend verhaal te maken.

Bart Palmaers