Bedrijfsbeheer

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Wie een eigen zaak wil starten, heeft sinds 1 september 2018 geen attest Basiskennis Bedrijfsbeheer meer nodig.

Dit houdt in dat een gemeente voor het afleveren van bepaalde vergunningen of attesten niet langer een basisattest bedrijfsbeheer kan opvragen. Enkele voorbeelden van gemeentelijke vergunningen waarbij in het verleden naar het basisattest bedrijfsbeheer werd gevraagd, zijn o.a. een taxivergunning, een uitbatingsvergunning voor nachtwinkels of bij de opstart van een horecaonderneming, .... Het is aangewezen om eventuele verwijzingen naar het basisattest in gemeentelijke reglementen te schrappen.

Het opheffen van deze verplichting betekent volgens Vlaams minister Muyters niet dat het beschikken over de nodige ondernemerschapscompetenties nu van ondergeschikt belang zou zijn. Daarom liet hij als minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, een actieplan opstellen dat meer moet inzetten op de constante ontwikkeling van die competenties. Voor de ondernemer is het dan ook belangrijk om zich te laten begeleiden of opleidingen te volgen doorheen de levensloop van zijn onderneming. Bekijk het tussentijdse rapport van het actieplan 'Bevorderen van ondernemerschapscompetenties'.

Vicky De Kock, stafmedewerker economie