Auteur:

Gepubliceerd op: 24-08-2022

In juli 2022 lanceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur de Barometer Samenleven. Deze barometer is een dashboard dat acht doelstellingen van het samenleven in diversiteit in beeld brengt. Het toont per doelstelling aan in welke richting de situatie evolueert in Vlaanderen.

De gegevens komen uit administratieve databanken en de bevraging Barometer Samenleven die het Agentschap Binnenlands Bestuur sinds 2022 organiseert. In 2022 organiseerde het Agentschap Binnenlands Bestuur voor het eerst de bevraging Barometer Samenleven. Een representatieve groep inwoners van Belgische en buitenlandse herkomst in Vlaanderen en Brussel wordt per brief uitgenodigd om online of schriftelijk deel te nemen.Thema’s als burgerschap, sociale netwerken en gelijke behandeling komen in de vragenlijst aan bod. Meer info.

Op zoek naar lokale gegevens?

Voor gegevens op  het lokale niveau vinden we gegevens over samenleven in de gemeente en stadsmonitor. Hoe staan we tegenover diversiteit? En hoeveel inwoners ervaren discriminatie? Hoeveel sociaal contact hebben we? Hoeveel inwoners doen aan vrijwilligerswerk? 

Voor meer gegevens over diversiteit op gemeenteniveau konden we tot vorige jaar terecht bij de LIIM, de lokale integratie en innburgeringsmonitor. De LIIM is het vorig jaar vervangen door Het pdf-rapport Jouw lokale integratiescan. Deze bevat een selectie van indicatoren die specifiek de lokale situatie omtrent integratie in beeld brengen. Voor 'Jouw lokale integratiescan' is enkel een uitgebreid rapport met grafieken en kaarten beschikbaar.

Het andere pdf-rapport Jouw gemeentescan brengt de brede omgeving van jouw gemeente in beeld aan de hand van 178 kernindicatoren. Naast het uitgebreide rapport met grafieken en kaarten is er ook een samenvattend rapport beschikbaar.

Deze rapporten worden regelmatig geactualiseerd. De cijfers worden up-to-date gehouden op basis van de publicatiekalender, die aangeeft wanneer er een update voor een indicator is.

Sabine Van Cauwenberge