Zorgbudget

Gepubliceerd op: 07-06-2019

Eerder berichtten we over de automatische toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aan nieuwe bewoners van het woonzorgcentrum vanaf 2 juli. Maar de uitrol van die automatische toekenning loopt vertraging op.

Hoe komt dat? De automatische toekenning van het zorgbudget hangt samen met de digitale facturatie die op dit moment door Vlaanderen uitgerold wordt in de Vlaamse woonzorgcentra. Op het moment dat een woonzorgcentrum instapt in de digitale facturatie, start ook de automatische toekenning van het zorgbudget aan nieuwe bewoners van het woonzorgcentrum. Het is de installatie van die digitale facturatie die vertraging oploopt, en daardoor dus ook het moment waarop het zorgbudget automatisch toegekend zal worden aan nieuwe bewoners.

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wanneer de automatische toekenning van toepassing zal zijn in alle Vlaamse woonzorgcentra. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat de digitale facturatie en dus ook de automatische toekenning opvolgt, zal hierover communiceren met de woonzorgcentra van zodra er meer duidelijkheid is.