Auteur:

Gepubliceerd op: 01-04-2022

De zeven Vlaamse fusiegemeenten gingen gestructureerd te werk bij de samenvoeging van de twee (of drie) vroegere gemeenten en hun OCMW's. Ze zetten daarbij vooral in op het behoud en de uitbouw van een kwalitatieve dienstverlening. Dat besluit Audit Vlaanderen uit een recente doorlichting. Op het vlak van organisatiebeheersing moeten wel nog stappen worden gezet.

Sinds 1 januari 2019 gingen in Vlaanderen nieuwe fusiegemeenten van start: Aalter, Deinze, Kruisem, Lievegem, Oudsbergen, Pelt en Puurs-Sint-Amands. Audit-Vlaanderen voerde bij die besturen afgelopen jaar een thema-audit uit om na te gaan hoe ze dit intensieve proces hebben aangepakt. Drie van de zeven besturen ondergingen een grondige audit, bij de vier andere ging het om een begeleide zelfevaluatie, maar wel over dezelfde thema's. De belangrijkste conclusies van Audit Vlaanderen waren de volgende:

  • Bijna alle fusiebesturen hanteerden een gestructureerde tot degelijke transitieaanpak.
  • Bij alle fusiebesturen lag de prioriteit bij de uitbouw van een kwalitatieve dienstverlening op basis van een dienstverleningsmodel.
  • De organisatiestructuur is afgestemd op het dienstverleningsmodel en de continuïteit van de werking.
  • Organisatiewaarden zijn belangrijk maar leven nog onvoldoende in de praktijk.
  • De aanpak van organisatiebeheersing is nog onvoldoende gestructureerd.

De audit leverde verder ook een tiental zogenaamde 'goede praktijken' op, die andere besturen inspiratie kunnen bieden. Want daarvoor is deze audit natuurlijk vooral geschikt: ondersteuning bieden aan gemeenten (en hun OCMW's) die vandaag in een fusietraject zijn gestapt (momenteel tellen we zeven trajecten) of dat nog willen doen met het oog op een samenvoeging op 1 januari 2025.

Audit Vlaanderen, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de VVSG organiseren over de resultaten van deze audit twee webinars, nl. op 21 april (19-21u) en op 25 april (9.30-11.30u). Meer informatie

Jan Leroy

Jan Leroy