Auteur:

Gepubliceerd op: 13-05-2020

Lokale besturen kunnen voor de doorlichting van eigen diensten of activiteiten een beroep doen op de raamovereenkomst van Audit Vlaanderen en het Facilitair Bedrijf.

Sinds begin 2014 voert Audit Vlaanderen audits uit in de Vlaamse lokale besturen. Intussen is zowat elk bestuur ten minste één keer aan bod gekomen, zo blijkt uit het Jaarverslag 2019. Maar uiteraard kon daarbij niet elke dienst of proces worden doorgelicht. Lokale besturen kunnen Audit Vlaanderen echter niet inschakelen voor audits op vraag, behalve bij aanwijzingen van fraude waar eventueel een forensische audit mogelijk is. Voor een ruimer aanbod ontbreekt bij Audit Vlaanderen nu eenmaal de capaciteit. Daarom besteedt Audit Vlaanderen een deel van de eigen auditactiviteiten uit. Het Facilitair Bedrijf sloot nu in samenwerking met Audit Vlaanderen een nieuwe raamovereenkomst voor het ondersteunen bij of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten. Deze nieuwe raamovereenkomsten staan ook open voor lokale besturen. Die kunnen er een beroep op doen voor zelf gekozen doorlichtingen van activiteiten, diensten of processen. Meer informatie

Jan Leroy