Attest inkomenstarief

Gepubliceerd op: 02-04-2019

Kind en Gezin kondigde de afgelopen maanden aan dat lokale loketten in de toekomst het inkomenstarief zouden kunnen simuleren en het attest inkomenstarief zouden kunnen aanvragen in naam van de ouders.

​Vandaag bestaat deze mogelijkheid al voor medewerkers van het OCMW en de kinderopvang. Ouders waarvan het kind naar een opvang gaat waar ze betalen volgens inkomen, hebben een attest inkomenstarief nodig. De ouders vragen dit aan via mijn.kindengezin.be. Een ouder die daarbij hulp nodig heeft, kan terecht bij zijn opvang of bij het OCMW. Als de ouder zelf geen attest kan aanvragen (hij heeft bv. geen eID) dan kan de opvang, of een gemachtigd medewerker van het OCMW, dit doen voor de ouder.

Helaas blijft het wachten voor lokale loketten om ook deze dienstverlening aan ouders te kunnen bieden. Eerst moeten enkele juridische obstakels opgelost worden. Kind en Gezin hoopt, ten vroegste tegen het einde van het jaar, deze mogelijkheid open te kunnen stellen voor lokale loketten kinderopvang. Intussen blijft het uiteraard mogelijk om ouders te helpen bij de simulatie van hun inkomenstarief op het portaal 'Mijn Kind en Gezin', als ouders beschikken over een e-ID.