Auteur:

Gepubliceerd op: 22-01-2020

De vijftiende editie van Ambacht in de Kijker is gelanceerd. Dit is een nationale wedstrijd die kwaliteitsvolle ambachtsmannen en –vrouwen beloont, de ambachten bij het grote publiek promoot en jongeren warm maakt voor deze sector. De VVSG ondersteunt ook dit jaar deze wedstrijd. 

Voor de editie van 2020 is er bijzondere aandacht voor de ethische en ecologische aspecten. Een focus op ambachtsmannen en -vrouwen die ethisch en duurzaam te werk gaan met oog voor het werken met milieuvriendelijke, herbruikbare en lokale materialen. Mannen en vrouwen die de ecologische waarden uitstralen en overbrengen door ze dagelijks toe te passen in hun ambacht en in de reflectie over de toekomst van hun ambacht, meer bepaald in de vorming van jongeren tot toekomstige ambachtslieden.

Ambacht in de kijker 2020 wil zo het grote publiek bewust maken dat er ook op een andere manier kan gewerkt en geconsumeerd worden, door op een doordachte, bewuste en respectvolle manier om te gaan met grondstoffen, natuurlijke producten en de medemens (we denken o.a. aan de samenstelling en oorsprong van de gebruikte producten en materialen, productiemethodes die de impact op het milieu zo gering mogelijk houden, hergebruik en recyclage, het lokale aspect en de korte keten, een bewust ethische productieproces, opteren voor bio, zero-waste, etc.). 

Als gemeente kun je je ambachtslieden sensibiliseren en stimuleren om zich in te schrijven. De laureaten worden midden juni bekendgemaakt. 

Meer info en inschrijven (tot en met 7 februari)

Stefan Thomas