Auteur:

Gepubliceerd op: 23-06-2020

Historisch verschil

Al jaren krijgen organisatoren van kinderopvang een ongelijke subsidie voor de organisatie van de gezins- en groepsopvang baby en peuter waar de ouders betalen op basis van hun inkomen. Het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters had tot doel dat verschil in subsidiebedragen weg te werken tegen 1 april 2020. Het Subsidiebesluit van 22 november 2013 tot uitvoering van het decreet voorzag in een groeipad met verschillende fases om ervoor te zorgen dat de laagste subsidiebedragen (T2B) gelijkgeschakeld werden met de hoogste subsidiebedragen (T2A).

Ook lokale besturen die zelf gezins- of groepsopvang van baby's en peuters organiseren hebben vaak nog een aantal plaatsen die gesubsidieerd worden aan het laagste tarief, de zogenaamde trap 2B. De VVSG stelde dit al jaren geleden aan de kaak en voerde in het verleden actie onder de noemer “Gelijke subsidie voor gelijk werk”. In het recentste VVSG-Memorandum herhaalde de VVSG zijn eis voor een gelijke subsidie voor alle opvangvoorzieningen waar ouders een ouderbijdrage betalen op basis van hun inkomen.
 

Kleine stap: 4de fase groeipad

De bij de start van het decreet tegen 1 april 2020 beloofde algemene gelijkschakeling van de subsidie, zowel voor gezins- als groepsopvang, komt er niet. Integendeel, ondanks een negatief advies van het Raadgevend Comité Opgroeien (Kind en Gezin) en protesten allerhande besliste de Vlaamse regering op 6 maart 2020 om het subsidiegroeipad T2B-plaatsen uit te stellen met nog eens 6 jaar (tot 1 april 2026). Onaanvaardbaar voor de VVSG, vooral het feit dat dit nog maar eens wordt doorgeschoven naar een volgende Vlaamse regering.

De Vlaamse regering besliste nu wel op 19 juni 2020 dat een vierde fase van het groeipad voor groepsopvang zal ingaan vanaf 1 juli 2020.

Concreet wijzigen de subsidiebedragen per plaats per jaar voor een groepsopvangsplaats T2B (inkomensgerelateerde kinderopvang) daardoor als volgt:

 

Bedrag T2B tot 30 juni 2020

Bedrag T2B vanaf 1 juli 2020

Verschil T2B 31 mei-1 juli

Bedrag T2A 1 juli 2020

Subsidie inkomenstarief groepsopvang – leeftijd basisbedrag

3.790,20 euro

4.207,41 euro

+417,21 euro

5.654,85 euro

Subsidie inkomenstarief groepsopvang – leeftijd bijkomend bedrag per jaar

69,57 euro

76,88 euro

+7,31 euro

102,16 euro


Bij uitbreiding

Het besluit van de Vlaamse regering van 19 juni 2020 zorgt er ook voor dat toekomstige toekenningen van subsidiebeloftes vanaf 1 april 2021 gebeuren aan de uiteindelijke subsidiebedragen (de zogenaamde Trap 2A-bedragen of hoogste subsidiebedragen) en niet de bedragen uit de overgangstermijn (de zogenaamde Trap 2B).

Enkel organisatoren die dit zelf vragen omdat zij al subsidieerbare plaatsen hebben op trap 2B (laagste tarief) kunnen, ook na 1 april 2021, een uitbreiding krijgen aan het laagste subsidieniveau.

Ann Lobijn