Auteur:

Gepubliceerd op: 09-07-2020

Alex Verhoeven, directeur Omgeving bij de VVSG, wenst in de komende periode meer tijd te nemen voor zijn privéleven en heeft daarom ontslag genomen. 'Ik heb vele jaren heel graag voor de VVSG en de lokale besturen gewerkt, in verschillende functies, en doe dit nog steeds graag. Dit is dus geen negatieve keuze ten aanzien van de VVSG maar een positieve keuze voor een periode van volop ruimte voor andere elementen in mijn leven dan betaald werk', aldus Verhoeven. Het is ook niet uitgesloten dat hij binnen een bepaalde periode weer een rol opneemt binnen de VVSG.

Alex Verhoeven begon bij de vereniging in 1991 als stafmedewerker milieu en ruimtelijke ordening. Hij was nauw betrokken bij tal van beleidsdossiers binnen het brede veld van omgeving en duurzaamheid. Onder meer richtte hij Interafval op en startte destijds de eerste digitale VVSG-nieuwsbrief Milieumail, begon met grote thematische events zoals de VVSG-Klimaatdag en organiseerde studiebezoeken naar Freiburg, Kopenhagen e.a. Hij leidde als directeur een groep van een dertigtal stafmedewerkers.

De VVSG uit haar dank en erkentelijkheid voor het vele werk en de goede samenwerking en benadrukt dat de deur van de VVSG altijd openstaat.

Interafval-medewerker Christof Delatter zal vanaf 13 juli de rol opnemen van waarnemend directeur Omgeving.

Alex Verhoeven is vanaf nu het best bereikbaar via avlex@skynet.be en op https://www.linkedin.com/in/verhoeven-alex-environment/ .

Pieter Plas