Federaal adressenbestand

Auteur:

Gepubliceerd op: 22-07-2019

Op 17 juni 2019 werd het samenwerkingsakkoord rond het federaal adressenbestand ondertekend door de federale en regionale ministers. Het zogenaamde BeSt-add akkoord moet zorgen voor een betere en efficiëntere gegevensuitwisseling van adresinformatie.

De drie regio's leveren volgens een vastgelegde standaard adresinformatie aan. De impact voor de gemeenten is beperkt aangezien de federale standaard gebaseerd is op die van de Vlaamse overheid. Alle partners van het akkoord, inclusief belangrijke federale instanties, aanvaarden vanaf 30 juni 2020 dit federaal adressenbestand.

Tegen een nog te beslissen datum worden de partners verplicht om enkel met dit adressenbestand aan de slag te gaan. Ze mogen met andere woorden tegen dan enkel nog adressen gebruiken die door de gemeenten geïnitieerd zijn. Dit is positief omdat het finaal voor een vereenvoudigde gegevensuitwisseling zal zorgen.

Ward Van Hal