Auteur:

Gepubliceerd op: 31-03-2022

In het Vlaamse onderhandelingscomité C1 met de vakbonden en de Vlaamse regering werd gisteren een akkoord bereikt over het juridische kader om de nieuwe IFIC-functieweging en IFIC-verloning in te voeren in de publieke ouderenzorg. Ook de nieuwe salarisschalen voor de kinderbegeleiders in de kinderopvang en de verzorgenden en de logistieke medewerkers in de gezinszorg & logistieke diensten worden juridische verankerd. Deze nieuwe verloningsregeling komt er in uitvoering van het zesde Vlaamse Intersectorale Akkoord voor de publieke en private socialprofitsectoren van 30 maart 2022. Het ontwerpbesluit van de Vlaamse regering wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Het is dus nog niet helemaal definitief.

Toch is nu alvast duidelijkheid gekomen over de verloning van de zorgkundigen in de publieke ouderenzorg, want hierover waren de afgelopen maanden veel vragen gerezen. Daarnaast is er ook afgesproken dat de publieke ouderenzorgvoorzieningen de IFIC-barema’s voor de ontbrekende functies mogen toepassen.

Hiermee zijn alvast enkele belangrijke knelpunten opgelost om de betrokken personeelsleden goed te informeren en om van start te kunnen gaan met de invoering.

Meer info op IFIC-pagina en de Kennisgroep Personeelsbeleid.

 

Abderrazak El-Omari