Afwegingskader watergebruik bij droogtecrisis wordt deze zomer uitgetest

Auteur:

Gepubliceerd op: 03-05-2021

We kenden de laatste jaren verschillende extreem droge zomers. Metingen tonen dat de grondwatertafel steeds moeilijker wordt aangevuld. De Blue Deal van de Vlaamse regering is een lange lijst van preventieve maatregelen om de droogteproblematiek te bestrijden. Iedereen moet steeds duurzaam en zuinig omgaan met watergebruik. Maar welke maatregelen nemen we het best in een acute crisissituatie waarin water niet meer voor alle toepassingen beschikbaar is?

De Vlaamse overheid maakte een afwegingskader waarmee ingeschat kan worden wat het effect en de impact van verschillende maatregelen  (zoals verbod op he sproeien van voertuigen, verbod op het vullen van zwembaden, verbod op het sproeien van sportterreinen, geen scheepvaart meer op bepaalde trajecten, irrigatieverbod landbouw, captatieverbod op waterlopen…) zal zijn. De beleidsmakers kunnen dit instrument vervolgens gebruiken om te komen tot beslissingen. Het afwegingskader zal maatwerk kunnen leveren per streek of afwateringsgebied.

De VVSG vindt het een goede zaak dat dit kader als beleidsondersteunend instrument werd uitgewerkt. Verschillende gemeenten en de VVSG werden samen met vele andere stakeholders betrokken bij de opmaak. Het wordt nu belangrijk om beleidsmakers te ondersteunen bij de interpretatie van dit instrument en om daar structureel vorming in te voorzien. In dat opzicht is het goed dat het instrument deze zomer zal worden uitgetest met ondersteuning van de opstellers ervan. Er wordt gewerkt aan een dashboard die de interpretatie moet ondersteunen. De governance structuur om tot besluiten te komen (het huidige samenspel van de projectgroep die de indicatoren opvolgt, het provinciaal droogteoverleg, de taskforce droogte, de droogtecommissie en de federale/provinciale crisiscellen) wordt opnieuw bekeken. Ook over de handhaving van maatregelen zal men samen met de lokale besturen verder expertise moeten uitbouwen.     
 

Christophe Claeys