Led-lamp

Auteur:

Gepubliceerd op: 20-06-2019

In mei ondertekenden Agoria, Fluvius en de VVSG een intentieverklaring voor de verledding van openbare verlichting tegen 2030. Dat de verledding een belangrijke stap is in het verwezenlijken van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en tevens een energiebesparing oplevert, is duidelijk. Hoé die verledding moet gebeuren, daarover zijn er nog een aantal onduidelijkheden.

VVSG en Fluvius werken daarom aan een afsprakenkader voor de steden en gemeenten waarin duidelijke afspraken zijn opgenomen over de rol en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen en meer specifiek over het eigenaarschap van data (van de openbare verlichting en van eventuele bijkomende technologie die op de verlichtingsinfrastructuur wordt geplaatst…). Ook de industrie en de streekontwikkelingsintercommunales worden in deze oefening betrokken.

Intussen kregen alle steden en gemeenten reeds een voorstel van Fluvius om in te gaan op hun aanbod “Fluvius 2.0”.  Dit afsprakenkader zal echter pas ten vroegste in december gefinaliseerd zijn. Op woensdag 19 juni hielden we reeds een eerste workshop met enkele geïnteresseerde gemeenten. Alle input voor dit afsprakenkader blijft welkom!

Met vragen, suggesties of opmerkingen kan je intussen terecht bij nathalie.dumarey@vvsg.be en patrick.dellaert@vvsg.be.

 

Nathalie Dumarey