Auteur:

Gepubliceerd op: 27-10-2020

Lokale besturen kregen deze week van Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele, een brief gericht aan de burgemeester met de oproep om van start te gaan met de afbakening van de werkingsgebieden van de woonmaatschappij.

Tegen 31 oktober 2021 dienen lokale besturen, na onderling overleg en onder andere bespreking op het lokaal woonoverleg, een door de gemeenteraad gedragen voorstel van werkingsgebied aan de Vlaamse regering te bezorgen. Het doel is dat het voorgestelde werkingsgebied van de woonmaatschappij valt binnen de referentieregio’s die de Vlaamse Regering binnenkort zal vaststellen.

De woonmaatschappij die binnen het af te bakenen werkingsgebied zal vallen, moet over minimaal 1000 sociale woningen beschikken, uitgezonderd de op de private markt in huur genomen woningen. Aanvullend vraagt de minister dat er één aaneensluitend, niet-overlappend werkingsgebied per woonmaatschappij ontstaat, zonder een ander werkingsgebied van slechts één gemeente te omsluiten.

Die woonmaatschappij zal zowel de huidige SHM als SVK taken opnemen. Er moet dus ook oog zijn voor het bewaren van de nodige expertise binnen de woonmaatschappij om die diverse taken uit te voeren.

Joris Deleenheer