Auteur:

Gepubliceerd op: 01-04-2020

Het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer moet verplicht om advies worden gevraagd bij aanvragen voor een omgevingsvergunning die betrekking hebben op een constructie een bepaalde hoogte overschrijdt. Het besluit legt een nieuwe kaart vast die de hoogtes per gebied bepaalt. De kaart is digitaal raadpleegbaar via www.geopunt.be onder de naam luchtadvieskaart. MB 04.03.2020 wijz. MB 11.09.2017 tot bepaling van de drempels voor de verplichting inzake het luchtvaartadvies voor aanvragen van een omgevingsvergunning, B.S. 23.03.2020 Inforum 32809

Je bent lokaal mandataris of werkt voor een lokaal bestuur en hebt een vraag? Neem contact op met Xavier Buijs

Xavier Buijs