Kalender

Auteur:

Gepubliceerd op: 10-04-2019

Elke maand bezorgen we je een overzicht van studiedagen en vormingen, interessant voor iedereen actief in de ouderen- en thuiszorg. Deze vormingen worden aangeboden door VVSG en door externen.

VVSG biedt aan...

Vanaf 29 april: Mentoropleiding Zorgberoepen (verschillende locaties)
13 mei: Opleiding voor beginnende woonassistenten (Brussel)
14 mei: Opleiding voor beginnende verantwoordelijken van dagverzorgingscentra (Brussel)
Vanaf 14 mei: Lokaal sociaal beleid in het meerjarenplan (verschillende locaties)
Vanaf 6 juni: Dit was 2018-2019: De regelgeving voor ouderenzorg van het voorbije werkjaar op een rijtje (Mechelen - Hasselt - Gent)
13 sep: LEAN in welzijnsvoorzieningen (Gent)

Aangeboden door ...

22-28 april: Week van de valpreventie (Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen)
7 mei: Cultuursensitieve ondersteuning van ouderen uit de migratie (Schaarbeek, Kenniscentrum Gezinswetenschappen)
9 mei: Zorg aan Zet festival (Brugge, verschillende partners)
9 mei: Symposium Ik, jij, samen MENS: Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie (Gent, Expertisecentrum Dementie e.a.)
Vanaf 13 mei: Leergang Kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie (Brussel, ECD Vlaanderen)
14 mei: Opleiding Empowerment bij ouderen (Gent, Vanden Broele)
14 mei: Zorg voor Instroom: Anderstaligen met een migratieachtergrond (Brugge, RESOC Noord-West-Vlaanderen e.a.)
16 mei: Studiedag Trauma en ouderenzorg: heelt tijd alle wonden? (Antwerpen, Sana vzw e.a.)

 

Rika Verpoorten