Auteur:

Gepubliceerd op: 03-02-2021

Vanaf 1 januari 2021 geldt voor afgedankte matrassen een aanvaardingsplicht. Hierdoor dragen de producenten of invoerders van matrassen de verantwoordelijkheid voor de inzameling en verwerking van matrassen in de afvalfase. Een producent of invoerder kan zelf instaan voor de inzameling en verwerking van de matrassen, of zich aansluiten bij Valumat vzw, het beheersorganisme voor afgedankte matrassen. In dat geval betaalt de producent of invoerder voor elke matras een milieubijdrage.

Inschrijvers die niet voldoen aan hun aanvaardingsplicht en deze kosten niet opnemen in hun prijzen, kunnen via deze weg met lagere prijzen inschrijven. Zo komt de gelijke behandeling in het gedrang en ontstaat er een risico op conflicten in de uitvoeringsfase. Zo is het mogelijk dat de inschrijver een bijkomende kost zal aanrekenen, of weigert om de afgedankte matrassen mee te nemen.

Bepaal daarom in de opdrachtdocumenten dat de inschrijver de kost voor de terugname van de matrassen bij einde levensduur al in de aankoopprijs voorziet als inbegrepen prijselement. Neem in je bestek ook duidelijk op dat elke inschrijver moet voldoen aan de aanvaardingsplicht met betrekking tot het inzamelen en verwerken van matrassen zoals omschreven in art. 3.4.8 van het Vlarema.

Meer informatie over de aanvaardingsplicht voor afgedankte matrassen vind je op de website van Ovam.

 

Leen Van der Meeren