Auteur:

Gepubliceerd op: 22-01-2021

De Vlaamse Regering kent, op voorstel van viceminister-president Bart Somers, een half miljoen euro projectsubsidie toe aan de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) voor het project ‘Ondersteuning van de lokale preventie van gewelddadige radicalisering en polarisatie’.

De VVSG werkt reeds sinds de lancering van het Vlaamse beleid ter preventie van radicaliseringsprocessen in 2015 als ondersteuner van alle Vlaamse steden en gemeenten. De komende vier jaar wil de VVSG verder inzetten op structurele uitwisseling van goede praktijken, expertisebevordering, netwerking, begeleiding en ondersteuning op maat van het lokaal bestuur.

Maarten De Waele