Auteur:

Gepubliceerd op: 10-07-2020

Sinds 1 juli 2020 moet een deeltijdse werknemer met behoud van rechten die de inkomensgarantie-uitkering geniet, zich niet langer aanmelden bij de gemeente om zijn controlekaart C3-deeltijds te laten valideren. 

Het KB van 13 mei 2020 tot opheffing van artikel 72 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel C131bis in hetzelfde besluit dat op 27/05/2020 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, schaft de validatie van het RVA-formulier C3-deeltijds door gemeenten af.

Hiervoor werd infoblad T70 aangepast. Dit infoblad richt zich tot de deeltijds werkende werknemers die de inkomensgarantie-uitkering vragen en is beschikbaar op de website van de RVA.

Meer info

Inforumnr. 336522

Fabio Contipelli