Auteur:

Gepubliceerd op: 08-07-2020

Wil je als lokaal bestuur aan de slag met artificiële intelligentie maar heb je vragen over de toepassing van GDPR en hoe je de gegevensbescherming kan garanderen voor jouw project? Of misschien brengt een innovatieproject wel enkele ethische vraagstukken mee die jullie aan het denken zetten? De kans is groot dat je je antwoord vindt in deze blogpost op de website van het Kenniscentrum Data en Maatschappij.

De oprichting van dit kenniscentrum vorig jaar was één van de acties van het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie. Het is een samenwerkingsverband van drie Vlaamse onderzoeksgroepen (imec-VUBT-SMIT, KU Leuven CiTiP en imec-UGent-MICT), dat AI-ontwikkelingen vertaalt naar relevante output voor de maatschappij: het bedrijfsleven, beleidsmakers, belangenorganisaties uit het middenveld en burgers.

In de blogpost wil het kenniscentrum enkele kaders, tips en methodieken voor het correct gebruik van artificiële intelligentie in innovatieprojecten onder de aandacht brengen. Je vindt er verschillende hulpmiddelen en achtergrondinfo, zoals een verkennende gids over AI & de toepassing van GDPR.

Als VVSG ondernemen we verschillende acties om onze leden te inspireren en informeren over de mogelijkheden van AI. Daarvoor werken we ook samen met het Kenniscentrum Data en Maatschappij. Met vragen en suggesties kan je steeds terecht bij nathalie.dumarey@vvsg.be!

Nathalie Dumarey