Auteur:

Gepubliceerd op: 28-03-2023

Heeft jouw lokaal bestuur al een lokaal warmteplan opgemaakt en is het nu tijd voor actie op het terrein? Ideale timing, want VVSG Netwerk Klimaat heeft momenteel een mooi aanbod klaar voor de begeleiding bij de participatieve uitrol van een warmtenet in een woonwijk of bedrijventerrein in jouw stad of gemeente.

Begeleidingstraject

Samen met een technische en een participatie-expert trekken we naar een vooraf geselecteerde woonwijk of bedrijventerrein, die uit het warmtezoneringsplan naar voor komt als kansrijk voor de uitrol van een warmtenet. Samen met de bewoners of de aanwezige bedrijven komen we tot een goed en gemeenschappelijk begrip over de wijk/het bedrijventerrein zoals het vandaag is en van de huidige en toekomstige behoeften en wensen rond verwarming (en koeling). Vervolgens werken we op basis daarvan een gezamenlijke collectieve warmtevisie- en project uit. De mogelijke technisch-ruimtelijk transitiepaden worden uitgewerkt en voorgesteld op een laagdrempelige manier. De volgende stap onderzoekt de sociale, economische en beleidsmatige knelpunten die het realiseren van de verschillende transitiepaden in de weg staan. Tot slot gaan we op een goed onderbouwde manier op zoek naar oplossingen die in een breed gedragen roadmap worden gegoten.

De gemeente/stad kan, maar hoeft daarbij niet noodzakelijk alle touwtjes in handen te houden of alles op voorhand minutieus gepland te hebben. Het opstarten van dit proces is de belangrijkste stap. Gaandeweg worden de nodige partners verzameld om tot realisatie over te gaan.

Stel je kandidaat

Steden en gemeenten (gegroepeerd is ook mogelijk) kunnen zich tot uiterlijk 8 mei kandidaat stellen voor deze begeleiding bij de participatieve uitrol van een warmtenet in een woonwijk of bedrijventerrein. Uit alle kandidaten zullen 5 (groepen van of afzonderlijke) lokale besturen worden geselecteerd, die mogen rekenen op een co-financiering van €10 000 per traject voor het inhuren van de nodige expertise. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met inspanningsverbintenis. De gemeente of stad zet het bestek in de markt en betaalt de opdrachtnemer uit. VVSG Netwerk Klimaat betaalt de bijdrage rechtstreeks aan de betrokken stad of gemeente.

Je kandidatuur indienen kan door een mail te sturen naar Gawein Van Daele via gawein.vandaele@vvsg.be met een motivatie waarom jouw stad of gemeente een goede case zou zijn en met een korte beschrijving van de wijk of het bedrijventerrein. Ook voor meer informatie over dit traject kan je bij Gawein terecht via mail of telefonisch via +32 473 730 768. Tijdens en na afloop van de begeleidingstrajecten zal de opgedane kennis door VVSG Netwerk Klimaat op een toegankelijke manier ter beschikking worden gesteld van alle steden en gemeenten in Vlaanderen.

Voorbeeldbestek

Vanaf 11 april zal je op de website van het VVSG Netwerk Klimaat een voorbeeldbestek vinden dat steden en gemeenten kunnen gebruiken bij het aanstellen van experten ter ondersteuning bij de participatieve uitrol van een warmtenet in een woonwijk of bedrijventerrein. Dit voorbeeldbestek zal ook als basis dienen voor de begeleidingstrajecten.

 

Gawein Van Daele