Auteur:

Gepubliceerd op: 04-12-2019

Scivil, het Vlaamse Kenniscentrum voor Citizen Science, ontwikkelde een praktische gids over burgerwetenschap.

De voorbije jaren maakt 'citizen science' of burgerwetenschap een opgang: vrijwilligers helpen mee aan wetenschappelijk onderzoek door het verzamelen van data, door het uitvoeren van metingen of testen... Denk aan de vlinder- en bijtelweken, of het recente 'Curieuzeneuzen'-project waarbij burgers met een sensor aan het raam massaal data over de luchtkwaliteit in hun straat aanleverden voor onderzoek. Ook steeds meer lokale besturen werken actief met hun inwoners mee aan onderzoeksprojecten. Door inwoners van meet af aan te betrekken bij dergelijke onderzoeksprojecten vergroot het maatschappelijk draagvlak voor de thematiek. Inwoners krijgen niet alleen inzicht in de data die ze verzamelen, maar voelen zich ook meer betrokken.

Goede communicatie is essentieel voor het slagen van burgerwetenschapsprojecten. Communicatie om burgerwetenschappers te rekruteren en te behouden, maar ook om hen te informeren, op te leiden en om na afloop de resultaten te delen. Om initiatiefnemers van citizen science projecten goed op weg te helpen, ontwikkelde de Scivilwerkgroep Communicatie en Participatie een praktische gids. In deze gids reiken de auteurs bouwstenen aan voor de opmaak van een communicatieplan voor het project en tactieken en tools om de participatie te bevorderen.

Nathalie Dumarey