Informatieveiligheid

Gepubliceerd op: 23-08-2019

Bankenfederatie Febelfin en het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) roepen burgers, ondernemers en besturen op om waakzaam te blijven voor elke vorm van online financiële oplichting.

De kosten van cyberfraude in professionele sectoren namen exponentieel toe de voorbije jaren. In 2018 liepen de sectoren een netto financieel verlies van om en bij acht miljoen euro op.

Financiële instellingen roepen ook zelf lokale besturen op om extra waakzaam te blijven voor cyberfraude. Er zijn intussen voorbeelden gekend van besturen die geconfronteerd werden met hackings en phising. Bij die laatste vorm van fraude hengelen oplichters naar bankcodes of andere persoonlijke gegevens door zich voor te doen als betrouwbare organisatie (bank, politie, telecombedrijf, softwarebedrijf, geïnteresseerde koper, enzovoort). Steeds vaker gebeurt dat niet alleen via mail, maar ook via telefoon of sociale media zoals WhatsApp. De bewustwording rond dit thema blijft beperkt, ook bij medewerkers die betrokken zijn bij de financiële processen in professionele sectoren, wat vraagt om een heldere beleidslijn voor budgetbeheer. Inspiratie kan uw bestuur alvast vinden in de nuttige fiches die Europol, het Europees Cybercrime Centrum (EC3) en de Europese bankenfederatie samen uitwerkten. Daarin vindt u heel wat praktische aanbevelingen voor uw bestuur en uw medewerkers over de zeven meest voorkomende vormen van online financiële oplichting.

Slachtoffers kunnen een klacht indienen bij de Federal Computer Crime Unit (FCCU). Bij mogelijke phising namens een financiële instelling kan het bericht bezorgd worden aan het meldpunt van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) via verdacht@safeonweb.be en aan het meldpunt van uw financiële instelling via phishing@domeinnaamvandebank.be. Enkel dan kunnen verdachte websites geblokkeerd worden. Daarnaast raden we uiteraard ook aan om uw functionaris gegevensbescherming te raadplegen bij mogelijke phising en de aanbevelingen op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie te raadplegen.

Dit najaar besteden we in Lokaal aandacht aan deze vorm van fraude. Werd uw bestuur hiermee geconfronteerd of beschikt u net over een goede aanpak om het te vermijden? Laat het ons weten.

Tijdens de Europese Cyber Security Month (1 t.e.m. 31 oktober 2019) vinden in diverse lidstaten activiteiten plaats die burgers nog meer bewust moeten maken van online veiligheid in het dagelijkse handelen en bij het gebruik van nieuwe technologische snufjes. Plant uw bestuur campagnes of activiteiten rond cyber security in oktober? Vergeet ze niet te registreren op de site van ECSM.