Auteur:

Gepubliceerd op: 15-05-2020

De Europese Commissie lanceerde op maandag 11 mei een oproep voor sportgerelateerde projecten die inzetten op de preventie van radicalisering. Sport kan een rol spelen bij de bestrijding van radicalisering: het kan mensen helpen beter in de maatschappij te integreren en zo bijdragen tot versterking van Europese waarden zoals tolerantie, integratie en interculturele dialoog.

Deze oproep heeft tot doel sportgerelateerde projecten te ondersteunen die worden georganiseerd door sportorganisaties en -federaties die samenwerken met overheidsinstanties (waaronder steden en gemeenten), lokale actoren en het maatschappelijk middenveld. Deze oproep is specifiek gericht op het helpen van jongeren die het risico lopen op uitsluiting en radicalisering.

Wil je meer informatie over dit project?  Dan kan je alvast de Nederlandstalige samenvatting van de oproep lezen en kan je verder terecht op het online platform van de Europese Commissie.

Aarzel niet om ons te contacteren in geval van verdere vragen.

Maarten De Waele