Auteur:

Gepubliceerd op: 25-05-2020

5G is een actueel thema, dat ook een impact zal hebben op de lokale besturen. Europa heeft immers voorzien dat de lidstaten voor eind dit jaar het 5G spectrum kunnen veilen. Bij ons heeft die veiling wat vertraging opgelopen omwille van een discussie tussen de gewesten en de federale overheid over de verdeling van de inkomsten. Het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) zou straks aan vijf operatoren tijdelijke rechten willen toekennen.

Met 5G wordt de overdracht van data sneller en is de reactietijd van het netwerk korter; een belangrijke voorwaarde voor technologische evoluties zoals zelfrijdende voertuigen of de verdere uitbouw van het Internet of Things.  Tegelijk vergt 5G een fijnmazigere infrastructuur. Die moet worden ingepast in de toch al druk bezette publieke ruimte. Daarnaast brengt 5G een schat aan data met zich mee, die evengoed nuttig is voor lokale besturen.

5G heeft dus heel wat opportuniteiten voor burgers, bedrijven en overheden, maar komt ook met enkele belangrijke uitdagingen. Als VVSG willen we graag onderzoeken hoe onze leden hiertegenaan kijken en hoe wij de lokale besturen kunnen ondersteunen om deze transitie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Heb je dus een vraag, een nood, een bezorgdheid … over 5G? Laat het ons weten via deze link! We brengen alle vragen en noden in kaart en zullen op basis van die informatie een actieplan uitwerken.

Nathalie Dumarey