Auteur:

Gepubliceerd op: 19-08-2020

In steden en gemeenten waar - volgens resultaten van de recentste voortgangstoets -een sociaal huuraanbod van ten minste 9% van het in de nulmeting vermelde aantal huishoudens voorhanden is, of die hun bindend sociaal objectief gehaald hebben of zullen halen, is het decretaal niet verplicht om meer sociale woningen te bouwen.

De steden en gemeenten die toch bijkomende sociale woningen willen realiseren, kunnen intekenen op periodieke oproepen om een sociale woonbeleidsconvenant af te sluiten met de Vlaamse Regering, die daarin een toezegging doet over de financiering van dat sociaal huuraanbod.

Op de vijfde oproep voor sociale woonbeleidsconvenanten die in 2020 verscheen, hebben 56 gemeenten ingetekend. In totaal hebben zij een toezegging gekregen voor de realisatie van 3150 sociale huurwoningen. De betrokken gemeenten hebben daar recent een brief over gekregen, met de vraag om hun sociale woonbeleidsconvenant te ondertekenen. Die convenant is dan geldig voor drie jaar en legt het exacte aantal woningen vast waarvoor financiering kan aangevraagd worden. 

Joris Deleenheer