Auteur:

Gepubliceerd op: 15-10-2019

De Vlaamse Regering kende een subsidie toe aan de VVSG voor het organiseren van lokale preventieprojecten. De projecten moeten zich richten op het verminderen van sociale gezondheidsongelijkheid en moeten elk op hun manier inspirerend zijn voor wat lokale besturen kunnen betekenen in de aanpak van sociale gezondheidsongelijkheid.

De VVSG ontving voor de projectoproep ‘samen gezondheidsongelijkheid verminderen’ maar liefst 48 projectaanvragen van bijna 120 lokale besturen. Het grote aantal projectaanvragen toont aan dat lokale besturen de regierol willen opnemen om gezondheid en welzijn te versterken voor alle burgers. Op basis van lokale noden en met de betrokkenheid van een veelvoud aan lokale partners ontwikkelden deze steden en gemeenten creatieve voorstellen. Het lokaal bestuur geeft blijk van een brede visie op gezondheid, waarbij vlot linken gelegd worden tussen zorg, welzijn, sport en tal van andere domeinen en actoren.

De jury maakte een selectie van 8 beloftevolle projecten. Door 3 eerstelijnszones (Zuid-West-Waasland, regio Kortrijk en Baldemore) te ondersteunen willen we deze samenwerkingsvorm versterken. Daarnaast werden ook de projectvoorstellen van Zelzate, Brugge, Leuven, Gent en Mechelen aangenomen.

De geselecteerden kunnen vanaf januari 2020 tot september 2021 aan de slag om preventief te werken aan gezondheid en welzijn bij kwetsbare groepen. Naast een financiële ondersteuning kunnen zij ook rekenen op inhoudelijke ondersteuning, in de vorm van advies en vormingen.

De VVSG wenst hun alvast veel succes!

Mail voor meer info naar socialegezondheidsongelijkheid.verminderen@vvsg.be

Gorik Zelderloo