euro

Auteur:

Gepubliceerd op: 11-06-2020

De Vlaamse taskforce kwetsbare groepen werd opgericht om ervoor te zorgen dat er naast de genomen noodmaatregelen kort op de bal kan worden gespeeld op vlak van ondersteuning voor mensen in armoede. 

Het Vlaams parlement stemde een resolutie op 20 mei 2020 om kwetsbare mensen, die door de COVID-19-crisis extra in moeilijkheden komen, te ondersteunen.  

De Vlaamse regering besliste om in te zetten op deze drie pijlers:

  • Een extra toelage van 120 euro (3x 40 euro) voor max. drie maanden voor mensen met een laag inkomen via het groeipakket. Het zou gaan om zo’n 126.000 gezinnen.
  • Een budget van 15 miljoen euro voor de lokale besturen die dit via hun lokaal sociaal beleid inzetten ter ondersteuning van mensen in armoede.
  • Een budget van 15 miljoen euro voor de lokale besturen om specifiek in te zetten als consumptiebudget voor mensen met een laag inkomen. 

De twee pijlers waarin de lokale besturen een belangrijke rol krijgen van de Vlaamse overheid, worden nog verder uitgewerkt door de betrokken kabinetten en departementen. Dit gebeurt in nauw overleg met de VVSG.

Een overzicht van de verdeling van de middelen is reeds beschikbaar.

Hou deze pagina in de gaten voor meer nieuws

Shirley Ovaere