Auteur:

Gepubliceerd op: 04-09-2019

De VVSG nodigt alle Vlaamse schepenen economie uit op een Regionale Overlegtafel voor Schepenen Economie, of kortweg ROS. Na een geslaagde opstart in het voorjaar (’10 uitdagingen voor een schepen economie’) vroegen meerdere schepenen om nog dit najaar een tweede ROS te organiseren.

Het centrale thema van deze ROS is de leegstand van handels- en andere bedrijfspanden. Onder de vlag ‘Van leegstand naar leegstond’ vertrekken we vanuit inspirerende voorbeelden van mogelijke beleidsmaatregelen en concrete acties om leegstand anders te bekijken. De leegstandsproblematiek houdt immers ook heel wat opportuniteiten in voor de levendigheid van dorps- en stadskernen, voor de creatie van tewerkstellingsplaatsen, als aanzet voor een vernieuwd gemeentelijk DNA, enzovoort.

Heeft het zin om te investeren in pop-ups? Hoe kunnen subsidies wél effect genereren? Welke innoverende acties blijken succesvol te zijn in andere gemeenten? Waarom moeten we leegstand eerst begrijpen vooraleer er zinvol op te kunnen reageren? Welke insteken kan het beleidsdomein economie geven aan de (toekomstige) gemeentelijke beleidsplannen ruimte? Waarom verdienen leegstaande bedrijfssites evenveel aandacht als de leegstaande handelspanden? Welke valkuilen ontwijkt u best bij het lanceren van een leegstandsheffing? Hoe slim in gesprek gaan met vastgoedeigenaars?

Deze en veel meer aspecten zullen aan bod komen, samen met tientallen voorbeelden van geslaagde en minder geslaagde gemeentelijke acties. Mis deze kans niet om u te laten inspireren door uw collega’s uit de ruime regio.

De overlegtafels vinden telkens in de voormiddag (9u30 tot 12u) plaats op volgende data en locaties: 1 oktober ('t Scheep, zaal 1.01, Limburgplein 1, 3500 Hasselt), 3 oktober (Stadskantoor/Dungelhoeffsite (raadzaal), Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier), 15 oktober (Gemeentehuis, raadzaal, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke), 17 oktober (Gemeentehuis, raadzaal 'De Eik', Markt 7a, 3080 Tervuren), 22 oktober (Oostcampus, raadzaal, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp). (Gratis) inschrijven kan via economie@vvsg.be.

Mocht u als schepen economie nog twijfelen om deel te nemen, pols dan zeker eens bij de verantwoordelijke voor economie van uw gemeentebestuur naar zijn/haar ervaring met onze regionale overlegtafels (ROT). Ambtenaren economie uit het hele land nemen immers al enkele jaren deel aan gelijkaardige overlegtafels die zich specifiek op hen richten. Met de ROS – voor schepenen – bieden we een gelijkaardig kwalitatief aanbod op uw maat.

Deze overlegtafels worden georganiseerd door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), met steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Bart Palmaers