Auteur:

Gepubliceerd op: 07-04-2021

Sociaal werkers op het terrein zitten met heel wat vragen over de vaccinatiecampagne: Hoe zit de vaccinatiestrategie in elkaar voor mensen in een kwetsbare positie? Welke mogelijkheden zijn er om samen te werken op het terrein? Welke rol heb je als sociaal werker in het informeren en motiveren van burgers? 

In de komende maanden start de vaccinatie van de algemene bevolking. Daarbij wordt het cruciaal om rekening te houden met mensen in kwetsbare posities omdat zij vaak grotere risico's lopen tijdens deze pandemie en niet altijd eenvoudig te bereiken zijn. Er is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor sociaal werkers omdat zij beter dan wie dan ook weten wat er leeft bij deze doelgroep en hoe je het best contact legt of houdt.

In het gratis webinar 'Sociaal werk en de vaccinatiecampagne' krijg je een toelichting bij de vaccinatiestrategie, jouw rol als sociaal werker en de samenwerkingsmogelijkheden op het terrein. Blokkeer dinsdagnamiddag 27 april dus zeker in je agenda!

Het webinar is een gezamenlijk initiatief van VIVEL, SAM, het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede en VVSG.

Veerle Cortebeeck