Auteur:

Gepubliceerd op: 13-04-2020

De vlaamse overheid zal ruim 2 miljoen euro investeren in de cyberveiligheid van lokale besturen. Dat is beslist op de ministerraad van de Vlaamse regering op voorstel van Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en staat te lezen in het persbericht dat de minister hierover lanceerde. “Onze steden en gemeenten zijn cruciale actoren in het oplossen van de crisis waarin we ons nu bevinden. We moeten kost wat kost vermijden dat zij nu slachtoffer worden van cybercriminelen. Daarom ondersteunen we hen met bijkomende middelen voor de veiligheid van hun ICT-systemen.”

Het bedrag van ruim twee miljoen euro is bedoeld voor de uitbouw van een toolkit cybersecurity, de inzet van ethisch hackers in de lokale besturen en een audit informatieveiligheid in alle Vlaamse steden en gemeenten. Minister Bart Somers gaat hiervoor een samenwerking aan met de VVSG.

Audit informatieveiligheid voor alle steden en gemeenten

Het grootste deel van de middelen gaat naar ICT- veiligheidsaudits in de lokale besturen. Minister Somers voorziet daarvoor twee miljoen euro. Daarmee kan elk lokaal bestuur een audit – een diepgaande analyse door een professionele partij – bestellen waarmee ze haar ICT-systemen laat controleren op eventuele potentiële zwakke plekken waarlangs hackers zouden kunnen toeslaan. De audit moet daar implementeerbare oplossingen aan koppelen. Deze audits zijn over het algemeen erg kostelijk, de bedoeling is om door middel van cofinanciering dergelijke audits betaalbaar te maken voor de besturen.  Momenteel wordt bekeken hoe dit aanbod op de meest eenvoudige wijze kan worden georganiseerd.

Digitale toolkit cybersecurity

VVSG zal samen met experten zowel uit lokale besturen als uit bedrijven, kennisinstellingen, en gespecialiseerde organisaties, een toolkit ontwikkelen die lokale besturen handleidingen, goede praktijken en draaiboeken zal aanreiken, waarmee ze aan de slag kunnen om de risico’s op het vlak van onder meer hacking maximaal te verminderen.  Er bestaat vandaag al heel wat informatie dat mogelijks nuttig kan zijn voor lokale besturen. Die informatie zit echter versnipperd bij veel verschillende organisaties en is niet altijd op maat van het lokaal bestuur. We zullen die informatie verzamelen, analyseren, aanpassen waar mogelijk op maat van de lokale besturen en samenbrengen in één digitale toolkit.

Minister Bart Somers: “Er zijn vandaag veel goede praktijken in de lokale besturen. De gemeente Willebroek bijvoorbeeld had recent te maken met een ransomware aanval maar reageerde daarop volgens het boekje en kon de continuïteit van haar diensten garanderen. Dergelijke voorbeelden moeten we maximaal en op een interactieve manier delen tussen de lokale besturen. De VVSG zal daar onder meer sterk op inzetten.”

Ethisch hacken: studenten cyberveiligheid aan de slag bij lokale besturen

De VVSG werkt momenteel aan een samenwerking met Howest dat laatstejaarsstudenten van de bacheloropleiding cyberveiligheid als ethische hackers zal inschakelen in de lokale besturen. Minister Somers zal dit project mee-ondersteunen. De studenten zullen in dit najaar gedurende één dag een kosteloze audit uitvoeren bij geïnteresseerde steden en gemeenten. De studenten gaan hierbij te werk als echte ethische hackers en testen niet alleen de IT-systemen en toepassingen in de gemeente op zwakheden en verbeterpunten maar onderzoeken ook mogelijke zwakheden in processen en het gedrag op de werkvloer. Het resultaat is een rapport op maat van het lokaal bestuur, met heldere aanbevelingen hoe de cyberveiligheid in de gemeente nog kan verbeteren.

VVSG is alvast opgetogen over deze samenwerking. We zijn tevreden met de verhoogde aandacht voor cyberveiligheid bij lokale besturen en de financiële ondersteuning voor de steden en gemeenten hiervoor. De komende weken werken wij in partnerschap met het kabinet Somers, Agentschap Binnenlands Bestuur, Audit Vlaanderen en andere betrokken partners de bovenvermelde acties verder uit. We houden je nauwgezet op de hoogte!

Met vragen en suggesties kan je intussen terecht bij nathalie.dumarey@vvsg.be

Nathalie Dumarey