Auteur:

Gepubliceerd op: 02-09-2020

De OCMW’s kregen van de federale overheid 125 miljoen extra steun om mensen te helpen die door de corona-crisis in de financiële problemen zijn gekomen. Een zeer goede maatregel, ware het niet dat diezelfde federale regering allerlei beperkingen en administratieve lasten aan de OCMW’s oplegt waardoor deze maatregel zijn doel dreigt te missen. De VVSG kaartte dit samen met de zusterverenigingen Brulocalis en UVCW herhaaldelijk aan bij de federale overheid. Die wil tot nu toe van geen wijken weten.

 

Grootste toename verwacht in 2021

Met de federale subsidie kunnen de OCMW’s mensen helpen die door de corona-crisis in een financieel moeilijke situatie zijn terecht gekomen, bijvoorbeeld door loonverlies, extra kosten, enz. De OCMW’s moeten het geld uitgeven in het jaar 2020; daarna vordert de federale overheid het niet-gebruikte budget terug. Dat is veel te snel. De zwaarste gevolgen van de corona-crisis zullen zich in 2021 manifesteren, zeker voor mensen met een laag inkomen. Dan vallen een aantal beschermingsmaatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid weg en riskeren nog meer mensen bij het OCMW terecht te komen. Daarom vraagt de VVSG dat het budget ook nog in 2021 kan worden gebruikt. ‘Ook bij de financiële crisis in 2008, zagen we pas in 2009 een grote toename van steunvragen bij het OCMW’, aldus Karine Lycops van OCMW Genk.

 

Te veel paperasserij

De federale overheid legt bovendien zware administratieve voorwaarden op aan de OCMW’s, die verder gaan dan wat OCMW’s gebruikelijk doen wanneer ze tussenkomen in bijvoorbeeld energie of huishuur. Waar ze doorgaans werken met gestandaardiseerde systemen om steun toe te kennen, wenst de federale overheid nu individuele verslagen en onderzoeken waar het bijzonder comité ook nog eens dossier per dossier over beslist. ‘Als we elk dossier individueel moeten onderzoeken en per dossier een aparte beslissing moeten nemen krijgen we dit nooit rond’, aldus Marianne De Canne van OCMW Antwerpen. De VVSG pleit dan ook voor een inbedding van de subsidie in het systeem van hulpverlening dat OCMW’s ook buiten coronatijden gebruiken. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt de steun, zonder veel paperasserij. ‘Maatschappelijk werkers moeten mensen in moeilijkheden actief opsporen en begeleiden, dat levert meer op dan ze verslagen te laten schrijven’, luidt het bij de OCMW’s.

 

Nieuwe cliënten bereiken

Niet iedereen die problemen heeft, klopt spontaan aan bij het OCMW. Daarom is het ook belangrijk dat OCMW’s zelf de eerste stap zetten. De Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ) kan hen per gemeente lijsten bezorgen van bv. iedereen die in tijdelijke werkloosheid zit of een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering heeft. Ook het Vlaams agentschap Opgroeien (Kind & Gezin) heeft per gemeente gegevens over de gezinnen met kinderarmoede. OCMW’s kunnen die gegevens ook krijgen, maar dit duurt in de praktijk veel te lang. De VVSG vraagt dat prioritair werk wordt gemaakt van het ontsluiten van deze lijsten, uiteraard zijn ook de OCMW's aan het beroepsgeheim gehouden.

 

Bittere pil

De OCMW’s zullen de federale subsidie hard nodig hebben om wie door corona in de problemen komt te helpen. ‘Het zou bijzonder bitter zijn wanneer geld dat er effectief is, niet zou gaan naar wie het nodig heeft omdat wantrouwen in de OCMW’s en administratieve rompslomp dat verhinderen. We dringen er bij de federale overheid dan ook op aan dat ze haar zienswijze wijzigt en naar de bekommernissen van de lokale besturen luistert’, aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

 

Meer info: Nathalie Debast, verantwoordelijke perszaken VVSG, 0497/31.80.77

Nathalie Debast