Recente kennisitems

Kennisitem - 16-04-2019
16.04.2019 Mobiliteitsindex - Bericht
# Personeel, Mobiliteit en openbare werken, Bestuur, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 16-04-2019
07.04.2019 KB ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van art. 12, par. 2, van de wet 30.03.2018 betr. de invoering van een mobiliteitsvergoeding
# Personeel, Mobiliteit en openbare werken, Bestuur, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 04-04-2019
29.03.2019 BVR tot regeling van de werking van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen
# Mobiliteit en openbare werken, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 04-04-2019
27.03.2019 MB tot vaststelling van de lijst van toepassingen van bodemmaterialen voor bouwkundig bodemgebruik en van de lijst van toepassingen van bodemmaterialen in een vormvast product in het kader van de regeling van het Bodemdecreet van 27.10.20
# Mobiliteit en openbare werken, Milieu en klimaat, Wonen en verbouwen, Natuur & Milieu read.more