Recente kennisitems

Kennisitem - 11-06-2019
27.05.2019 Samenwerkingsprotocol tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest betreffende de coördinatie van de achterwaartse verliesverrekening ter compensatie van schade aan landbouwteelten, veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden
# Milieu en klimaat, SDG's, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 21-06-2019
24.05.2019 BVR wijz. BVR 16.09.1997 betr. de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water, wat betreft de aanvraagprocedure om de debietsbeperking op de watertoevoer in te ste
# Milieu en klimaat, Sociale dienstverlening, Verzelfstandiging, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 20-05-2019
Goedkeuring van het federaal ontwikkelingsplan 2020-2030 van het transmissienet voor elektriciteit - Publicatie krachtens art. 13 van het KB 20.12.2007 betr. de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake ontwikkeling
# Milieu en klimaat, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Fossielvrije wijk Muide Meulestede, te Gent 4
Kennisitem - 30-05-2019
Fossielvrije wijk Muide Meulestede, te Gent
# Milieu en klimaat, Natuur & Milieu read.more