Recente kennisitems

Kennisitem - 09-03-2020
Dienst Omgeving
# Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en openbare werken, Milieu, Wonen, Water, Energie en klimaat, Natuur & Milieu, Wonen en verbouwen Lees meer
Kennisitem - 02-10-2019
19.09.2019 KB wijz. KB 16.01.2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van art. 18 van de wet 15.01.1990 houdende oprichti
# Personeel, Milieu, Ouderen- en thuiszorg, Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 03-10-2019
06.09.2019 BVR wijz. van diverse bepalingen van het BVR 26.02.2016 betr. lage-emissiezones
# Mobiliteit en openbare werken, Milieu, SDG's, Natuur & Milieu Lees meer
Kennisitem - 10-10-2019
02.09.2019 MB wijz. bijlage bij het MB 03.02.2017 tot bepaling van de procedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag houdende de uitvoering van art. 4.3.5, ยง 3 van het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement be
# Milieu, SDG's, Natuur & Milieu Lees meer