Recente kennisitems

Handleiding herbruikbare bekers 1
Kennisitem - 28-04-2020
Handleiding herbruikbare bekers
# Milieu, Duurzame ontwikkeling, Afval, Energie en klimaat, Afval inzamelen, Openbare netheid, Natuur & Milieu Lees meer
Milieuraad 2
Kennisitem - 21-04-2020
Milieuraad
# Milieu, Natuur & Milieu Lees meer
Kennisitem - 09-03-2020
Dienst Omgeving
# Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en openbare werken, Milieu, Wonen, Water, Energie en klimaat, Natuur & Milieu, Wonen en verbouwen Lees meer
Kennisitem - 02-10-2019
19.09.2019 KB wijz. KB 16.01.2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van art. 18 van de wet 15.01.1990 houdende oprichti
# Personeel, Milieu, Ouderen- en thuiszorg, Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer