Circulaire economie

Dankzij de circulaire economie is het tijdperk van reuse - reduce- en repair aangebroken. 

Het lineaire economische systeem van consumeren en produceren geraken stilaan verleden tijd. De trend van de circulaire economie richt zich op onder andere waardebehoud, ketensamenwerking en het bannen van schadelijke stoffen. 

In een circulaire economie worden tal van oplossingen toegepast om grondstoffen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze worden hersteld, gedeeld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, kunnen makkelijk uit elkaar gehaald worden en omgevormd worden tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn bij de geboorte gerecycleerd of biogebaseerd, en bij het levenseinde recycleerbaar of afbreekbaar.

Ook technologie kan de circulaire economie faciliteren en optimaliseren. Denk aan een platform of digitale tool om materialen te volgen of om het hergebruik van producten, materialen, grondstoffen... te optimaliseren.  De circulaire economie heeft als doelstelling om de levenskwaliteit te verbeteren,  ondermeer door een reductie van CO2, en door grondstoffen, producten en de steeds schaarsere ruimte beter te benutten. Ook steden en gemeenten zetten stappen van een lineaire naar een circulaire economie. 

Heb je vragen over circulaire economie en wat jouw lokaal bestuur hiermee kan doen? Aarzel niet en neem contact op met VVSG stafmedewerker Circulaire Economie Elke de Taeye. Elke werkt aan een inventarisatie van lokale praktijken van steden en gemeenten waarin grondstoffen maximaal worden gebruikt, vooraleer ze gedumpt worden.

Steden en gemeenten die kringlopen (willen) sluiten, of het nu over stromen van water, voedsel, afval, materialen, mensen of energie gaat kunnen bij haar terecht. Steden en gemeenten doen dit niet alleen, maar in partnerschap met elkaar en met bedrijven, organisaties en burgers. Samen zetten we in op slim productdesign, recyclage, herbruik en bewust verbruik. Samen evolueren we naar een klimaatneutrale economie waarin lokale, verpakkingsvrije productie centraal staat, en transport zo veel mogelijk wordt uitgespaard. Maar een kringloopeconomie zet ook in op deeleconomie en sociale economie om materialen-, diensten- en ruimtegebruik te optimaliseren.