Zijn we in Vlaanderen bereid om toegang te geven tot elkaars data?

In het federaal regeerakkoord spreekt de regering de ambitie uit om ‘in samenspraak met de gewesten’, toe te zien ‘op de ontwikkeling van de nodige infrastructuur en data-uitwisseling’. Ook het Vlaams regeerakkoord zet in op open data: ‘we werken in overeenstemming met internationale evoluties standaarden uit voor het poolen, openstellen en uitwisselen van data (..). Met een goede uitwisseling van gegevens en open data kunnen gepersonaliseerde mobiliteitsoplossingen ontwikkeld worden. Op deze manier laten we diverse Mobility-as-a-Service spelers toe, die de innovatie stimuleren door de ontwikkeling van digitale en fysieke mobiliteitsoplossingen.’ 

Het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking juicht deze ambities met betrekking tot open data toe. Teneinde de belangen van de steden, gemeenten en vervoerregio’s te behartigen zetelt het ondersteuningsplatform in een ‘Taskforce MaaS’. De kick-off MaaS afsprakenkader hebben we ondertussen achter de rug. Daarnaast wisselden meer dan 50 stakeholders uit de kern van het MaaS-ecosysteem onderling meningen uit. Welke principes, aandachtspunten en andere thema’s zijn belangrijk om tot gedragen MaaS afspraken te komen? Hieronder leest u enkele resultaten die voorkomen uit de online bevraging:

  • Er is een grote eensgezindheid over combimobiliteit;
  • Er is een grote eensgezindheid over het co-creatief betrekken van de gebruiker;
  • Lokale besturen vinden de modalshift cruciaal;

Lees hier de volledige rapportering van de resultaten van de online bevraging.