Webinar vaccinatie vreemdelingen en precaire groepen.png
Provider image

Tijdens dit webinar lichten we de mogelijkheden in de praktijk uit voor de vaccinatie van vreemdelingen en precaire groepen en reiken we nuttig materiaal aan om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken.

(Her)bekijk het webinar

Veelgestelde vragen

Naar aanleiding van het webinar van 15 juni ontving de VVSG heel wat vragen over de vaccinaties van vreemdelingen en kwetsbare burgers. VVSG stelde een FAQ op, gebaseerd op informatie die de VVSG ontving vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Presentaties en bijlagen