Wat is juist in tijden van Corona?

Morele dilemma’s die het Coronavirus met zich meebrengt

VVSG en Diverscity krijgen deze dagen regelmatig dilemma’s voorgeschoteld vanuit lokale besturen, lastige vraagstukken in de context van de coronacrisis waar voor beide opties argumenten te vinden zijn, en het moeilijk is om te beslissen wat ‘juist’ is om te doen. We hebben deze veelgestelde vragen gebundeld en voorgelegd aan twee filosofen, gespecialiseerd in het ondersteunen van (semi)overheidsorganisaties in het omgaan met moreel netelige kwesties.

In de video’s analyseren Alexander De Waele en Julien Topal deze veelgestelde vragen. Wij hopen dat de analyses lokale besturen op weg helpen in de omgang met de eigen (morele) vraagstukken. De voorliggende casuïstiek mag dan specifiek zijn, de wijze van onderzoeken is toepasbaar op alle (moreel) lastige kwesties.

Alexander en Julien stellen zich steeds dezelfde vraag: wanneer wordt er, in deze concrete situatie,  voldoende rekening gehouden met de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen? Ze zetten de rechten en belangen die in de voorliggende situatie spelen op een rijtje, en wegen ze tegen elkaar af.

Geprikkeld door de methodiek? Diverscity en VVSG organiseren dilemmatrainingen in open aanbod,  in huis en binnenkort ook online in uw kot. In deze trainingen staan de 7 stappen, die Julien en Alexander gebruikten om tot hun analyse te komen, centraal. Lokale besturen kunnen hier bovendien een subsidie voor aanvragen bij Diverscity. Voor mensen in de zorg organiseren we tevens maandelijks de mogelijkheid om een dilemma te bespreken tijdens dilemma's op dinsdag.

Heb je opmerkingen of vragen?

Neem contact met ons op: info@vvsg.be of info@diverscity.be

Bekijk hier eerst de introductie van Julien Topal bij de tien video’s

Deze video’s geven je meer inzicht in veelvoorkomende dilemma’s

Burgerzin

De maatregelen die de overheid oplegt aan alle burgers tijdens de coronacrisis vragen van de burger actieve en proactieve inspanningen.

Spreek ik als burger anderen aan over het niet respecteren van de maatregelen?

Bekijk hieronder de video. 

Opvang van daklozen en bescherming van medewerkers en vrijwilligers

De corona crisis is een uitdaging voor alle burgers, waarvan het meest voor onze kwetsbare groepen. Daklozen en thuislozen in het bijzonder.

Moeten we als overheid opvang voorzien voor dak- en thuislozen, ook als er te weinig beschermend materiaal is?

Bekijk hieronder de video. 

Mag je als overheid van dak- of thuislozen eisen om naar de opvang te gaan?

Bekijk hieronder de video. 

Controle op telewerken

De corona crisis vraagt om een reorganisatie en digitalisering van onze economische activiteiten. Telewerken is daarbij de boodschap. Maar wat dan met de gebruikelijke controle op de activiteiten van de medewerkers? Hoe kan worden voorkomen dat het vertrouwen tussen werkgever en werknemers verloren gaat?

Op welke manier kunnen we medewerkers controleren die thuis telewerken?

Bekijk hieronder de video. 

Opvang voor kinderen van zorgverleners

Zorgaanbieders, zoals de WZC, maken zich ongerust over de opvang van de kinderen van hun medewerkers. Zijn zorgverleners kwetsbaarder voor besmetting als zijn/haar kinderen naar de reguliere kinderopvang gaan?

Kan ik mijn medewerker verplichten tot kinderopvang als het opnemen van verlof de enige andere optie is?

Bekijk hieronder de video. 

Zijn we niet beter af als wij als woonzorgcentrum zelf de kinderopvang organiseren?

Bekijk hieronder de video. 

Mogen we van de gemeente eisen dat ze kinderopvang voor het zorgpersoneel organiseert?

Bekijk hieronder de video. 

Aansprakelijkheid bij besmetting bewoner

Wat als een medewerker van het woonzorgcentrum de veiligheidsmaatregelen niet nauwkeurig opvolgt? Is hij dan aansprakelijk? Het woonzorgcentrum? Deze juridische vraag beantwoorden we niet in de video. De onderliggende morele vraag krijgt wel onze aandacht:

Wie draagt welke verplichting om besmetting te voorkomen – in deze context van tekorten en overmacht?

Bekijk hieronder de video. 

Werken met tekorten aan middelen

Medewerkers hebben recht op een veilige werkomgeving, bewoners hebben recht op goede zorg. In tijden van schaarste aan beschermende middelen is onduidelijk wat het juiste is om te doen. Deze twee filmpjes zoomen in op de keuzes waarvoor medewerkers en directie komen te staan .

Mag een WZC de opname van een oudere, besmet met het corona-virus, weigeren bij de afwezigheid van beschermend materiaal?

Bekijk hieronder de video. 

Mag ik als werkgever medewerkers, die niet met het coronavirus besmette mensen werken, mondmaskers weigeren?

Bekijk hieronder de video. 

De coronaregels respecteren

Wat als een bewoner van je serviceflat of GAW zich niet aan de coronaregels houdt? 

Bekijk hieronder de video. 

Tijdelijke verlofstelsels/medewerkers

Zet ik actief in op tijdelijke verlofstelsels en/of tijdelijke medewerkers, of niet? 

Bekijk hieronder de video.