Jaarverslag web2.jpg
Provider image

Belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkorganisatie voor de lokale besturen: ons nieuwe jaarverslag toont hoe we die rollen hebben waargemaakt in 2019, en waar we nu staan. Bekijk ook het overzicht van politieke dossiers waarin we actief waren.

Jaarverslag 2019

Ons digitale jaarverslag koppelt karakteristieke trends en cijfers aan de grote beleidsthema's. Het toont wie we zijn, wat we doen, en waar we samen met de lokale besturen aan werken. Bekijk het op https://jaarverslag2019.vvsg.be/ of door te klikken op het beeld hieronder.

Belangenbehartiging: politieke dossiers 2019-2020

Elk jaar kaarten we tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers en hun kabinet, in het parlement, op administraties, in tal van formele en informele contacten. Dit beleidswerk is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen. Bekijk een overzicht van de ruim 110 dossiers voor de periode januari 2019- maart 2020.