Korte omschrijving

De Vlaamse overheid maakt een extra recurrent budget vrij van 525 miljoen euro bovenop het reeds voorziene uitbreidingsbudget voor Welzijn. In totaal gaat het om 1,1 miljard euro voor welzijn en zorg. De financiering gebeurt via recurrente middelen en provisie welzijn in 2021.

Dit budget kadert volledig in het VIA 6 akkoord voor zorg en welzijn. Klik hier voor meer informatie over het VIA 6-akkoord.

Projectnummer

VV175

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.