Korte omschrijving

Decentralisatieoefening naar lokale besturen 

Het Vlaamse regeerakkoord plant de oprichting van een paritaire werkgroep decentralisatie, waarin de Vlaamse overheid en de lokale besturen samen nadenken over bevoegdheden die van het Vlaamse naar het lokale niveau zouden kunnen worden overgedragen.

Ook tijdens de legislatuur 2014-2019 gebeurde een gelijkaardige oefening, wat op een aantal domeinen leidde tot effectieve decentralisaties.

Door de coronacrisis heeft de aanvankelijke timing aanzienlijke vertraging opgelopen. Zowel de Vlaamse overheid als de lokale besturen hadden vanaf maart 2020 andere prioriteiten. Over de aangepaste timing werden in het voorjaar van 2021 twee vragen om uitleg gesteld aan Vlaams minister Somers:

Projectnummer

VV161

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.