In opdracht van de Vlaamse overheid wordt in de eerste helft van 2021 de regelgeving van de omgevingsvergunning  geĆ«valueerd. Een grote bevraging bij onder andere de gemeenten als belangrijkste vergunningverlenende overheid vormt hiervoor de basis. 

De VVSG is betrokken via een stuurgroep, waarvan ook middenveldorganisaties deel uit maken. Op basis daarvan zal de regelgeving verder geoptimaliseerd worden, vooral met het oog op snelle en kwalitatieve besluitvorming. 

Bent u werkzaam voor een lokaal bestuur of hebt u een lokaal mandaat en een vraag over dit onderwerp; dan kunt u hierover contact opnemen met Xavier Buijs of Steven Verbanck.

 

Korte omschrijving

Snellere vergunnings- en beroepsprocedures

Projectnummer

VV159

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.