Korte omschrijving

Er wordt een projectoproep gelanceerd omtrent de werking met maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren. Er wordt gelijktijdig een analysetraject uitgevoerd waarbij de beste methodes in kaart worden gebracht.

Projectnummer

VV152

Thematische cluster

30 - Armoedebestrijding en wijkverbetering

Info Vlaamse overheid

Bekijk de volledige lijst relanceprojecten met verdere detaillering en omschrijving (xlsx-bestand)

De Vlaamse overheid stelt voortgangsrapporten en andere uitgebreide informatie over het relanceplan ter beschikking op www.vlaanderen.be/uw-overheid/beleid/vlaamse-veerkracht. De projectnummers in de inhoudsopgave van de voortgangsrapporten brengen je vlot bij de relevante gegevens.